• Header

Waar komt Ventilus in Lichtervelde?

Kent u iemand die een eigendom bezit of huurt onder of langs het onderstaand tracé? Breng ze dan zeker op de hoogte!
Klik op de fotos voor een grotere afbeelding.

Lees hier het advies van de gemeente Lichtervelde. Dit advies maakt opmerkingen over de visuele impact, landschapselementen zoals bomenrijen die zouden moeten wijken terwijl er geen duidelijkheid is over het flankerende beleid of landschappelijke inkleding. Lichtervelde merkt als vele andere gemeentes op dat het GRUP de mogelijkheid moet laten om de verbinding ondergronds aan te leggen.

Op de website van Leefbaar E403" zijn de kaarten eveneens te raadplegen.

Traject

Het traject volgt in Lichtervelde grotendeels de E403.
Bron: "Vlaanderen departement omgeving" - 19/04/2023Het tracé stopt echter niet in West-Vlaanderen maar loopt verder in Wallonië, wie het totaalplaatje bekijkt ziet als snel dat Ventilus niet voor West-Vlaanderen is maar deel uitmaakt van een gigantische internationale transitlijn. Ons voorstel: trek de DC lijnen die aan land komen aan de kust ondergronds door op gelijkstroom zoals Duitsland en Denemarken doen. Dat is duurder maar neemt heel wat overlast voor de omwonenden weg en behoudt de leefbaarheid in onze mooie provincie. Daarvoor is een politieke keuze nodig om de plandoelstellingen opgesteld door Elia te splitsen.

Ook aan de andere kant van de taalgrens is uiteraard veel protest door de buurtbewoners die zich verenigd hebben onder de naam RevolthZie je dit ook liever anders?
Ontdek hier wat u kan doen als burger

Op de hoogte blijven?
Contact formulier

Ingediend verzoekschrift Vlaams parlement
Download hier

Samenvatting verzoekschrift Vlaams parlement
Download hier

Wil je meedenken aan betere oplossingen?
Bekijk alvast onze voorstellen

Een artikel, video of andere boodschap bijdragen?
Neem contact op

Facebook pagina Lendelede/Bosmolens/Izegem


Facebook pagina Leefbaar Kachtem


VZW Begraaf Ventilus - Zedelgem

www.begraafventilus.be/

VZW Leefbaar E403 - Lichtervelde

burgerplatformleefbaare403.be/

VZW Revolth - Lus van Henegouwen/Boucle Du Hainaut

www.revolht.be/

VZW Involte - Bedrijven platform

www.involte.be/