• Header

Impact op de landbouw

Landbouwers en veetelers dienen zich goed te informeren over de gevolgen van de aanwezigheid van een elektrische en wisselend magnetisch veld. Dit zowel op hun dieren en planten alsook de manier waarop aan landbouw gedaan mag worden alsook bijkomende maatregelen en beperkingen die hen opgelegd zullen worden. In Frankrijk wordt dit reeds erkend en krijgen sommige boeren compensatie voor veeartskosten tot €50.000 PER JAAR! Bekijk hier de getuigenissen van Franse boeren onder 380.000Volt lijnen

Lees meer over de impact op veeteelt

Lees meer over de impact op akkerbouw

Lees meer over de impact op fruitteelt

Impact op veeteelt

In Frankrijk is het verband reeds voldoende bewezen voor de bevoegde rechtbanken [Artikel Ouest France - RTE condamné à indeminser un éleveur] tussen melkkoeien [Artikel Boerderij.nl: Franse boer krijgt vergoeding voor hoogspanningsleiding] die ziek worden en de elektromagnetische straling in hun omgeving van bovengrondse hoogspanningslijnen op wisselstroom waardoor hun melk niet meer geschikt is voor menselijke consumptie. Ondertussen wordt er ook onderzocht waarom zoveel dieren beïnvloed worden of zelfs sterven 124 tijdens de opgroei in de kwekerijen in de omgeving van hoogspanningslijnen op wisselstroom 125 126 127 128 129. De beïnvloeding door magnetische wisselvelden 130 131 van hoogspanningslijnen 132 is zelfs zichtbaar bij grazend vee 133.

Bovendien zijn alle elementen die elektriciteit geleiden in de stallen en buiten de stallen in de directe omgeving van hoogspanningslijnen onderhevig aan stapspanningen 134, zwerfstromen door weerstandsbeïnvloeding 135 136 (door kortsluiting tussen een hoogspanningslijn en geaarde mast) en contactspanningen door elektrische capacitieve stromen 137 of parasitaire stromen 138 komende van de elektrische velden en inductieve stromen 139 140 door de wisselende magnetische velden van de hoogspanningslijnen als ze niet allemaal bijkomend volledig geaard zijn. Het gaat niet enkel over metalen rasters in de stallen maar onder meer ook over een vochtige of goed geleidende ondergrond, de drink- en eetbakken van de koeien, afsluitingshekkens, voedersystemen, melkinstallaties met geleidingshekkens, isolatie bekleed met aluminiumfolie, poorten, weideafrastering, leidingen en nog vele andere elementen. De landbouwer zal zelf verantwoordelijk zijn deze allen van een aarding te voorzien. Anders zijn de dieren:

- zenuwachtig en worden ze gestresseerd;

- brengen ze minder tijd door bij de voederbakken waardoor ze onvoldoende voedsel consumeren 141;

- gewond raken door het wegspringen uit schrikreactie;

- weigeren ze bepaalde delen van de stallen of melkinstallatie te betreden;

- vermijden ze bepaalde drinkbakken, enz.

Dit zorgt voor rendement- en productieverlies bij melkkoeien want ze worden minder vlot gemolken doordat ze zich onvolledig laten uitmelken of het melkstel aftrappen. Dit resulteert vervolgens in een hoger celgetal 142 door de ontsteking van het melkklierweefsel (subklinische mastitis) en veroorzaakt zware economische verliezen door een verminderde melkproductie, behandelingskosten, dierenartskosten, tijdverlies en het noodzakelijk verwijderen van chronisch geïnfecteerde dieren 143. Bovendien wordt hierdoor ook het dierenwelzijn aangetast bij een pijnlijke uierontsteking en treedt er voedselverspilling op doordat de melk moet vernietigd worden. Er is bijkomend ook besmettingsgevaar voor andere dieren in de kudde doordat mastitiskiemen worden uitgescheiden en er is kans op opflakkering tot klinische mastitis 144 waarbij de koeien kunnen sterven door de uierontsteking.

Ook in de weide waar de hoogspanningsmast staat wordt vee blootgesteld aan een dodelijk gevaar namelijk aan ophanging in het gaffelvormig (scherpe V-vorm) lattenwerk in de broekstukpoten van de mast. Indien hier geen bijkomende beschermplaat wordt aangebracht kan het weidevee zichzelf ophangen wanneer zij hun kop erin steken (om te wrijven tegen jeuk) en vervolgens vast zitten of struikelen 145.

Bij varkens zijn er door de parasitaire stromen bijkomend nog andere gevolgen merkbaar zoals een langzamere groei, op elkaar kruipen van biggen, agressie, kannibalisme, doodgeborenen en verlenging van de bevallingsperiode, verpletterde biggen door een zenuwachtige zeug 146.

Volgens verschillende onderzoeken waaronder die van onderzoekers Cox in 1993 en Farrell in 1997 (bij 1 μT) zijn er negatieve effecten en afwijkingen in de ontwikkeling van kippenembryo’s gevonden door de invloed van de elektromagnetische veldsterkte 147 148.

Daarnaast schrikken de dieren en worden de dieren zenuwachtig van zowel de fluitende geluiden bij winderig en stormachtig weer veroorzaakt door de aanwezigheid van hoogspanningslijnen en het grote aantal metalen profielen van de vakwerkmasten, als van de luide knetterende coronageluiden die ontstaan aan de isolatoren die de vele hoogspanningslijnen ophouden.

Bronnen:
125 Artikel La Tribune: Les lignes à haute tension électrisent la Normandie
126 Artikel France Culture: Morts suspectes de centaines de bovins : de nouveaux éléments désignent les lignes électriques:
127 Kaart van Frankrijk: enkele van de vele locaties mogelijke getroffen veekwekers
128 Artikel Le Monde: J'ai vécu six ans sous une ligne à très haute tension
129 Artikel France Bleu: Un agriculteur assure que ses vaches sont malades à cause d'une éolienne et d'une ligne très haute tension
130 Artikel Infotruecolours: Oerkracht: Waarom gezondheid begint met magnetisme
131 Artikel Nine for News: Van aura’s tot magnetische velden: wat onze ogen ons niet laten zien
132 Onderzoek Greenberg, B., Bindokas, V., P., GAuger, J. R. (1981): Response of Honey Bees, Apis mellifera L., to High-Voltage Transmission Lines
133 Onderzoek Burda, H., Begall, S., Cerveny, J., Neef, J., Nemec, P. (2009): Extremely low-frequency electromagnetic fields disrupt magnetic alignment of ruminants
134 Boek: Géobiologie en agriculture / Le guide (très) pratique, auteurs Luc Leroy en Stéphane Demée, FR, 192 pagina’s, EAN 978-2855576169
135 Aanvraag spoorwegontheffing netwerkbeheerder Tennet: EMC studie
136 Databank van Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde: 9.4 Elektrische beïnvloeding nabij hoogspanningsverbindingen
137 NL, p. 56 van 184 Aanvraag spoorwegontheffing netwerkbeheerder Tennet: EMC-studie
138 FR, p. 15-18 van 56 Onderzoek van Groupe Permanent pour la Sécurité en milieu agricole (GPSE): Courants électriques parasites en élevage
139 NL, p. 5 van 22 Databank van Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde: 9.4 Elektrische beïnvloeding nabij hoogspanningsverbindingen
140 NL, p. 55 van 184 Aanvraag spoorwegontheffing netwerkbeheerder Tennet: EMC-studie
141 FR, p. 25 van 56 Onderzoek van Groupe Permanent pour la Sécurité en milieu agricole (GPSE): Courants électriques parasites en élevage
142 Databank Veearts: Dierziekten Mastitis:
143 Databank Dierengezondheidszorg Vlaanderen: Klinische mastitis op Vlaamse melkveebedrijven
144 Databank Universiteit Gent: Behandel klinische en subklinische uierontstekingen zorgvuldig
145 Databank Hoogspanningsnet.com: Ongevallen met hoogspanning

Zie je dit ook liever anders?
Ontdek hier wat u kan doen als burger

Wil je meedenken aan betere oplossingen?
Bekijk alvast onze voorstellen

Een artikel, video of andere boodschap bijdragen?
Neem contact op