• Header

Impact op de landbouw

Landbouwers en veetelers dienen zich goed te informeren over de gevolgen van de aanwezigheid van een elektrische en wisselend magnetisch veld. Dit zowel op hun dieren en planten alsook de manier waarop aan landbouw gedaan mag worden alsook bijkomende maatregelen en beperkingen die hen opgelegd zullen worden. In Frankrijk wordt dit reeds erkend en krijgen sommige boeren compensatie voor veeartskosten tot €50.000 PER JAAR! Bekijk hier de getuigenissen van Franse boeren onder 380.000Volt lijnen

Lees meer over de impact op veeteelt

Lees meer over de impact op akkerbouw

Lees meer over de impact op fruitteelt

Impact op bijen en bijgevolg fruitteelt

Ook alle dieren die zich oriënteren 156 op de aardse magnetische statische velden gaan de zware kunstmatige magnetische wisselvelden van hoogspanningslijnen zoveel mogelijk vermijden, zoals de noodzakelijke bijen 157 158 159 160 (voor de bestuiving 161 van buitenteelten en serreteelten), andere soorten insecten 162 163 en zelfs vogels 164 165. Tijdens onderzoeken (o.a. Greenberg e. a. in 1981 en Rogers e.a. in 1982) werden ook schadelijke effecten geconstateerd door elektrische velden van hoogspanningslijnen, zoals een toename van de sterfte en een afname van de winteroverleving van de bijenkolonies166.

Bronnen:
156 Onderzoek oriëntatie: Crytochrome: The magnetosensor with a sinister side
157 Onderzoek Shepherd, S., Hollands, G., Godley, V. C., Sharkh, S. M., Jackson, C. W., Newland, P. L. (2019): Increased aggression and reduced aversive learning in honey bees exposed to extremely low frequency electromagnetic fields
158 Onderzoek Shepherd, S., Lima, M. A. P., Oliveira, E. E., Sharkh, S. M., Jackson, C. W., Newland, P. L. (2018): Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields impair the Cognitive and Motor Abilities of Honey Bees
159 NL, p. 11 van 92 Milieurapport Vlaanderen Mira: Niet-ioniserende straling
160 ENG, p. 25 van 114 Onderzoek US Department of Energy: Electrical and biological effects of transmission lines
161 Onderzoek Shepherd, S., Lima, M. A. P., Oliveira, E. E., Sharkh, S. M., Jackson, C. W., Newland, P. L. (2018): Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields impair the Cognitive and Motor Abilities of Honey Bees
162 Onderzoek Zmejkoski, D., Petkovic, B., Pavkovic-Lucic, S., Prolic, Z., Andelkovic, M., Savic, T. (2016): Different responses of Drosophila subobscura isofemale lines to extremely low frequency magnetic field
163 NL, p. 49 van 105 Folder van netwerkbeheerder Tennet (NL): Natuur en hoogspanningsnet: visie en richtlijnen natuurinclusief werken
164 Onderzoek Wiltschko, W. (2003): Magnetic orientation and magnetoreception in birds and other animals
165 NL, p. 32-35 + 37-44 + 46-51 + 101-102 van 236 Onderzoek Universiteit Wageningen: Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland
166 NL, p. 49 van 105 Folder van Tennet (NL): Natuur en hoogspanningsnet: visie en richtlijnen natuurinclusief werken

Zie je dit ook liever anders?
Ontdek hier wat u kan doen als burger

Wil je meedenken aan betere oplossingen?
Bekijk alvast onze voorstellen

Een artikel, video of andere boodschap bijdragen?
Neem contact op