• Header

De doelstellingen uit elkaar halen

In het regeerakkoord staat te lezen dat de hernieuwbare energie op zee aan land moet komen alsook dat het huidige net versterkt moet worden. Er staat nergens te lezen dat er maar één oplossing mag zijn en geen combinatie van meerdere oplossingen/technologieën kan zijn voor de twee problemen. Er staat ook nergens te lezen dat dit elektrisch moet zijn. Er staat ook nergens dat Ventilus de Stevin lijn moet kunnen vervangen. Dat zijn eisen die Elia, die het monopolie heeft, gesteld heeft aan de experten die louter in opdracht van Elia gewerkt hebben: Elia vraagt een oplossing voor 6GW elektrisch.

Stel het als volgt: wie een carport vraagt aan een bouwvakker, een lasser of een schrhijnwerker zal drie andere oplossingen krijgen. Nu wordt maar één partij gevraagd.

De burger betaalt 60% taksen en distributiekosten op zijn energiefactuur en verdient beter!

Stel de volgende vragen aan de politiek:

- Wat zijn de alternatieven om wind energie aan land te brengen en te verbinden met het bestaande net?

- Was dit niet het doel van het Stevin traject? Is dit dan niet adequaat?

- Zijn er nog andere energiedragers (power-to-x) mogelijk in plaats van elektrisch?

- Is er een studie gedaan naar de behoeften van het West-Vlaamse energie-net?

- Wat zijn de zwakke punten in het energienet en waar zitten de grootverbruikers in W-Vl

- Is dit toekomstgericht gezien de plannen van de EU om een DC-grid aan te leggen

- Waarom geen DC-grid om ons stopcontact op zee te verbinden met de buurlanden

- Werd de experten de vraag gesteld wat de impact zou zijn als het vermogen beperkt wordt tot bvb 2GW?

- Kan 150kV of 220kV wel ondergronds? Volstaat dit niet om het West Vlaamse grid te versterken?

Wat staat er in het regeerakkoord

"In het Nationaal Energie- en Klimaatplan wordt een verdubbeling tot 4 GW voorzien tegen 2030. Windenergieproductie in de Noordzee wordt daarom verder uitgerold: de tweede zone van 2,2 GW die reeds beslist is wordt zo snel als mogelijk conform de wettelijke procedures gerealiseerd. Bijkomend aan de huidige geplande netversterking op land en op zee wordt een aansluiting onderzocht en indien nodig gerealiseerd, uiterlijk in 2025-2026."

Wat staat er in het regeerakkoord maar vinden we niet terug in Elia's voorstel:

"Er is ook aandacht voor innovatieve hernieuwbare energie op zee, vergroening van gas, power-to-x, productie van koolstofarme waterstof en CO2-afvang, -hergebruik en opslag, etc. De federale regering stimuleert hiertoe proefprojecten en werkt een regelgevend kader uit om deze en andere innovaties te versnellen. In lijn met de EU Green Deal zal tevens het wetgevend en regelgevend kader aangepast worden wat de uitbouw van een H2- en CO2 backbone met maximaal hergebruik van de bestaande aardgas infrastructuur mogelijk maakt."

Ventilus: energie kopen in het buitenland of hier maken?

Bij gebrek aan productiecapaciteit om het sluiten van de kerncentrales (Doel 2923MW en Tihange 3008MW) op te vangen en tegelijk elektrische auto's op te laden zal België steeds meer afhankelijk worden van het buitenland. Frankrijk heeft 3 kerncentrales op de grens met België (Gravelines5,46GW; Chooz3,12GW enCattenom5,2GW) en het Verenigd Koningkrijk bouwt voor 20 miljard pond nucleaire capaciteit 3,34gigawatt in Sizewell (zo dicht mogelijk bij België).

Lees meer
Zie je dit ook liever anders?
Ontdek hier wat u kan doen als burger

Wil je meedenken aan betere oplossingen?
Bekijk alvast onze voorstellen

Een artikel, video of andere boodschap bijdragen?
Neem contact op