• Header

Update augustus 2022

Binnenkort moet de Vlaamse regering kiezen: Ventilus ondergronds of bovengronds? Maatschappelijk aanvaardbaar voorstel of lange procedures bij de raad van state? Snel en goedkoop of duurzaam en leefbaar?

Download hier de presentatie

Wat is Ventilus?

Netbeheerder Elia wil met Ventilus een van de zwaarste hoogspanningslijnen, misschien wel de meest belaste AC hoogspanningslijn in de EU aanleggen: maar liefst 6gigawatt [6 GW]. Dit dwars door West-Vlaanderen, boven de hoofden van meer dan 10.000 gezinnen van de kust tot in Avelgem en verder naar Hainaut om zo naar Duitsland en Frankrijk te kunnen transporteren. Om dit in perspectief te plaatsen: het piekverbruik in België was voor de Coronacrisis 14 GW, vorig jaar in maart nog slechts 11 GW (Bron: Elia). Elia misbruikt het 'versterken van West-Vlaams net' om energie te kunnen verhandelen tussen de buurlanden, daarbij niets of niemand ontziend in onze regio.

Lees meer

Waarom een nieuwe hoogspanningslijn?

Het regeerakkoord stelt dat windenergie aan land moet komen en het distributienet in West-Vlaanderen moet versterkt worden. Er werd reeds een 4 GW verbinding tussen Zeebrugge en Gent-zeehaven gebouwd voor het aan land brengen van de 2 GW groene energie van onze windmolens op de Noordzee (Stevin project). Dergelijke bijkomende 6 GW capaciteit kunnen we alleen toeschrijven aan ambities van Elia om ten laste van West-Vlaanderen internationaal energie uit te wisselen tussen Engeland, Frankrijk, Denemarken, Duitsland etc. Daarbij gaat het uiteraard niet uitsluitend om groene energie. Extra pijnlijk is dat West Vlaanderen net koploper is op vlak van hernieuwbare energie waardoor de vraag in de provincie daalt. Het is dan ook onacceptabel dat alle lasten (gezondheidsrisico's, onteigeningen, landbouw, depreciatie eigendommen, ...) bij de provincie gelegd zou worden waar prosumenten en bedrijven net de beste resultaten neerzetten op vlak van energie efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energie.

Lees meer over het waarom

Alternatieve technieken

We stellen ons openlijk vragen bij de gigantische vermogens die hier voorgesteld worden: Is het doel West Vlaanderen van een sterk net te voorzien of om van West Vlaanderen de energie-transit zone van Europa te maken? Kan men aantonen dat de huidige infrastructuur verzadigd is? Mocht de energie bedoeld zijn voor het buitenland dan kan deze maar beter ineens op gelijkspanning blijven. Als men de twee doelstellingen (aansluiten windmolens en versterken net) niet koppelt aan elkaar worden heel wat andere pistes mogelijk. Energie bedoeld voor andere Vlaamse provincies hoeft tevens niet via Avelgem getransporteerd te worden. We vragen ook aandacht voor alternatieve oplossingen die minder schadelijk zijn voor de meer dan 10.000 gezinnen die langs het voorgestelde traject wonen en werken. Dit kan door middel van een verbinding op gelijkstroom en/of ondergronds INDIEN DE VERBINDING NOODZAKELIJK IS voor de West Vlaming.

Lees meer over de voorgestelde alternatieven

Waar

Woon je zelfs langs het tracé? Of ken je iemand in de buurt? Onderneem dan zeker actie. Op de kaart hieronder zie je waar de hoogspanningslijn gepland is.Bron: "Vlaanderen departement omgeving" - 1/04/2021

Tracé 4, als mogelijk traject voor het laatste stuk, is een zoekzone van 400 meter breed, die onder meer door Lendelede loopt. Heel wat gezinnen worden hier dus mogelijk door getroffen.

Bron: Elia - 1/04/2021

Wat kan jij doen als burger?

Stel vragen aan burgemeesters, parlementairen, ministers, volksvertegenwoordigers en belangenorganisaties. Zo houden we dit thema levendig en maken we duidelijk dat Elia niet zomaar hun eenzijdig plan kan doorvoeren met alle negatieve gevolgen voor duizenden omwonenden.

Gooi zeker je eigen bezorgdheden en bedenkingen mee op tafel!
Inspiratie nodig? We geven je alvast enkele vragen:

- Waarom wordt maar naar één oplossing gekeken voor beide Ventilus-doelstellingen? Door het binnenbrengen van de hernieuwbare energie enerzijds en het versterken van het lokale net anderzijds afzonderlijk te bekijken, zijn heel wat alternatieven mogelijk.

- Waarom moet alle hernieuwbare energie op één lijn getransporteerd worden?

- Waarom moet Ventilus een alternatief zijn voor Stevin? Nergens in Vlaanderen bestaat zo’n dubbel traject.

- Is 6GW de zwaarste wisselstroomlijn in Europa? Waarom dan in West-Vlaanderen, waar het verbruik net daalt?

- Zijn er normen voor de elektrische en magnetische velden rond dergelijke infrastructuur? Wie mag deze vaststellen of controleren? Als Elia dit zelf doet zijn zij dan geen rechter en partij tegelijk?

- Heeft de West-Vlaming nog nood aan dergelijke infrastructuurprojecten als we prosument worden met zonnepanelen en batterijen?

- …

Lees meer over welke actie u kan ondernemen.

Elia is een beursgenoteerd bedrijf met winstoogmerk. De overheid moet een regulerend kader creëren waarbinnen ze dit doen. Door deze vragen te blijven herhalen wijzen we onze politici op hun plichten en houden we dit omstreden project bovenaan de agenda.

Zie je dit ook liever anders?
Ontdek hier wat u kan doen als burger

Op de hoogte blijven?
Contact formulier

Ingediend verzoekschrift Vlaams parlement
Download hier

Samenvatting verzoekschrift Vlaams parlement
Download hier

Wil je meedenken aan betere oplossingen?
Bekijk alvast onze voorstellen

Een artikel, video of andere boodschap bijdragen?
Neem contact op